Samen

Samenwerken is voor mij belangrijk. Het inspireert me, houdt me scherp en geeft me de mogelijkheid te groeien, te sparren en te leren. Bovendien kan ik door samen te werken met andere therapeuten uit verschillende disciplines gemakkelijker doorverwijzen en de juiste hulp bieden. 


Stuurkracht!

In ontwikkeling:
Stuurkracht! Een samenwerkingsverband van Centrum de Stip met kinderpraktijk de Uylenspiegel. We bundelen onze kennis, ervaring en expertise op het gebied van hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid en de problematiek die hiermee samen kan gaan. Stuurkracht! zal zich richten op individuele begeleiding en groepstraining van kinderen die met deze problematiek vastlopen. Daarnaast zal Stuurkracht! hulp aanbieden aan ouders en scholen in de vorm van training, coaching, tips en kennisoverdracht om deze kinderen beter te begrijpen en te kunnen begeleiden. Binnenkort meer hierover  ......

 


Sinds april 2017 ben ik aangesloten bij MINDCARE-Assen. MINDCARE-Assen is een jeugdzorginstelling met non-verbale therapeuten (psycho motorisch, beeldend, equi, maar ook schoolpsycholoog en gezinsbegeleider). Er kan hulp worden geboden aan (jonge) kinderen, aan jongeren, aan ouders en op school. Twee keer in de maand zitten we bij elkaar voor een Multi Disciplinair Overleg en maandelijks zien we elkaar op een intervisiebijeenkomst. Op deze manier kennen we elkaar als therapeuten goed, weten van elkaar wat we doen en hoe we werken zodat we elkaar gemakkelijker op kunnen zoeken in de samenwerking.  Meer info? Ga naar www.mindcare-assen.nl

 


hooggevoeligheid, hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid, adhd, druk gedrag, strong willed, woede-uitbarstingen, boosheid, hooggevoelige kinderen, hoogbegaafd kinderen, opvoedvragen, ouderbegeleiding, Sonia hoenders Zuidlaren, praktijk de stip Zuidlaren, de stip Drenthe, de Stip Zuidlaren, beeldende therapie, tekentherapie, creatieve therapie, creatieve kindertherapeut Zuidlaren, creatieve kindertherapeut Drenthe, kindertherapeut Groningen

 

 

 

 

Centrum voor creativiteit & stevigheid

 

 

 

 

Werkzaam bij jeugd-instelling MINDCARE

 

 

 

 

Lid van beroepsvereniging Tekentaal (VT)

 

 

 

 

Lid van S.C.A.G.
Centrum de Stip
Tienelsweg 26a, 9471 PB Zuidlaren
06-12802340

soniahoenders@gmail.com

Kvk 01182656

AGB code praktijk 90064246
AGB code persoonlijk 90104949