voorwaarden & werkwijze


 • Als je je kind bij me aanmeldt, zijn er vaak klachten en/of problemen. Om hiermee op een positieve wijze aan de slag te gaan, zetten we de klacht om in een hulpvraag. 
 • Deze hulpvraag wordt duidelijk na het intakegesprek en een eerste tekensessie met je kind. Indien mogelijk doe ik het intakegesprek bij jullie thuis en met beide ouders/verzorgers. Het jonge kind is hier niet bij aanwezig. Als een kind ouder is, kan het, in overleg, bij dit gesprek aanwezig zijn. 
 • Ouders (of school) hebben soms een andere hulpvraag dan het kind. Ik werk in de eerste plaats met de hulpvraag van het kind. Vanzelfsprekend wordt de hulpvraag van de ouders/verzorgers wel meegenomen in het traject. 
 • Als de hulpvraag duidelijk is, maak ik een plan van aanpak. Dit plan bespreek ik met de ouders/verzorgers en als ze akkoord gaan, kan het traject starten. Afhankelijk van de hulpvraag en de situatie zet ik tekentherapie, creatieve coaching, hooggevoeligheidstraining, ouderondersteuning, opvoedopstellingen of een combinatie van deze mogelijkheden in. Indien gewenst kan het zijn dat ik contact zoek met collega-therapeuten uit mijn netwerk, uiteraard na overleg en goedkeuring van de ouders/verzorgers. 
 • Voor een succesvol traject is een actieve houding van de ouders/verzorgers essentieel. Hoe meer informatie ik tijdens het traject krijg over hoe het met je kind gaat, wat wel werkt en wat niet en wat er voorgevallen is thuis of op school, hoe gerichter ik met je kind kan werken. Ook is het fijn als jullie je kind willen helpen en stimuleren om thuis aan de slag te gaan met oefeningen bijvoorbeeld. 
 • Regelmatig is er contact tussen therapeut en ouders, telefonisch of face tot face. In deze gesprekken kunnen we de voortgang bespreken en bekijken wat er nog nodig is. 
 • Een traject bestaat meestal uit een (kosteloos) intakegesprek,  een aantal sessies met je kind (dit aantal verschilt per situatie en is afhankelijk van de complexiteit van de hulpvraag), tussentijdse evaluaties en een eindevaluatiegesprek met de ouders/verzorgers. De sessies vinden in overleg wekelijks of twee-wekelijks plaats, in mijn praktijk in Zuidlaren. Alleen het intakegesprek is kosteloos. (Gedeeltelijke) vergoeding is eventueel mogelijk vanuit de zorgverzekering als je aanvullend verzekerd bent. Informeer hiernaar bij je eigen zorgverzekering. 
 • Soms leg ik, op verzoek van de ouders, contact met de school van je kind. Aan een eventueel bezoek aan de school kunnen kosten zijn verbonden. 
 • Ik ben aangesloten bij Samen Sterk Zorg. Naast het feit dat ik op deze manier intercollegiaal overleg kan hebben en collega's kan raadplegen of inzetten, kan therapie bij mij via deze weg in sommige gevallen vergoed worden vanuit de jeugdwet. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts, schoolarts, kinderarts of CJG nodig.
 • Mochten er tijdens het traject met je kind klachten zijn en is het niet mogelijk om dat met mij op te lossen dan kan er gebruik gemaakt worden van de klachtenprocedure van de beroepsvereniging (vereniging tekentaal). Ook ben ik aangesloten bij de geschillencomissie SCAG.
 • Heb je vragen of zijn er zaken onduidelijk neem dan alsjeblieft contact met me op!