voorwaarden & werkwijze


 • Als je je kind bij me aanmeldt, zijn er vaak klachten en/of problemen. Om hiermee op een positieve wijze aan de slag te gaan, zetten we de klacht om in een hulpvraag. 
 • Deze hulpvraag wordt duidelijk na het intakegesprek en een eerste tekensessie met je kind. Indien mogelijk doe ik het intakegesprek bij jullie thuis en met beide ouders. Het jonge kind is hier niet bij aanwezig. Als een kind ouders is, kan het in overleg bij dit gesprek aanwezig zijn. 
 • Ouders (of school) hebben soms een andere hulpvraag dan het kind. Ik werk in de eerste plaats met de hulpvraag van het kind. Vanzelfsprekend wordt de hulpvraag van de ouders wel meegenomen in het traject. 
 • Als de hulpvraag duidelijk is, maak ik een plan van aanpak. Dit plan bespreek ik met de ouders en als ze akkoord gaan, kan het traject starten. Afhankelijk van de hulpvraag en de situatie zet ik tekentherapie, creatieve coaching, hooggevoeligheidstraining of een combinatie van deze mogelijkheden in. Indien gewenst kan het zijn dat ik contact zoek met collega-therapeuten uit mijn netwerk, uiteraard na overleg en goedkeuring ouders. 
 • Voor een succesvol traject is een actieve houding van de ouders essentieel. Hoe meer informatie ik tijdens het traject krijg over hoe het met je kind gaat, wat wel werkt en wat niet en wat er voorgevallen is thuis of op school, hoe gerichter ik met je kind kan werken. Ook is het fijn als jullie je kind willen helpen en stimuleren om thuis aan de slag te gaan met oefeningen bijvoorbeeld. 
 • Regelmatig is er contact tussen therapeut en ouders, telefonisch of face tot face. In deze gesprekken kunnen we de voortgang bespreken en bekijken wat er nog nodig is. 
 • Een traject bestaat meestal uit een (kosteloos) intakegesprek,  8 à 10 sessies met je kind, tussentijdse evaluaties en een eindevaluatiegesprek (inclusief eindverslag) met de ouders. De sessies vinden in overleg wekelijks of twee-wekelijks plaats. Alleen het intakegesprek is kosteloos. Vergoeding is vaak mogelijk bij de zorgverzekering als je aanvullend verzekerd bent. Informeer hiernaar bij je eigen zorgverzekering. Vergoeding vanuit de gemeente is vaak mogelijk bij verwijzing via huisarts, CJG, Jeugdarts of schoolmaatschappelijk werker.  
 • Soms leg ik, op verzoek van de ouders, contact met de school van je kind. Aan een eventueel bezoek aan de school zijn kosten verbonden. 
 • Na elke sessie stuur ik een factuur. Deze graag binnen de betalingstermijn voldoen.
 • Ik ben aangesloten bij de jeugdzorginstelling MINDCARE in Assen. Naast het feit dat ik op deze manier intercollegiaal overleg kan hebben en we elkaar kunnen aanvullen, kan therapie bij mij via deze weg vergoed worden. Voor informatie hierover kan je contact met me opnemen. 
 • Als lid van de beroepsvereniging, vereniging voor tekentaal (VT), verplicht ik mij tot jaarlijkse supervisie, intervisie en nascholing om de kwaliteit van mijn werk te waarborgen. 
 • Mochten er tijdens het traject met je kind klachten zijn en is het niet mogelijk om dat met mij op te lossen dan kan er gebruik gemaakt worden van de klachtenprocedure van de beroepsvereniging (vereniging tekentaal). Ook ben ik aangesloten bij de geschillencomissie SCAG.
 • Heb je vragen of zijn er zaken onduidelijk neem dan alsjeblieft contact met me op!

 

 

 

 

Centrum voor creativiteit & stevigheid

 

 

 

 

Werkzaam bij jeugd-instelling MINDCARE

 

 

 

 

Lid van beroepsvereniging Tekentaal (VT)

 

 

 

 

Lid van S.C.A.G.
Centrum de Stip
Tienelsweg 26a, 9471 PB Zuidlaren
06-12802340

soniahoenders@gmail.com

Kvk 01182656

AGB code praktijk 90064246
AGB code persoonlijk 90104949