Tarieven


In sommige gevallen zijn er mogelijkheden voor (gedeeltelijke) vergoeding door ziektekostenverzekering of gemeente (bij verwijzing van huisarts, centrum voor jeugd en gezin, jeugdarts of schoolmaatschappelijk werker ) in de provincies Drenthe en Groningen . Vraag naar de voorwaarden.


Het uurtarief bedraagt € 70,00 per uur.

(inclusief BTW)